ÅRSMÖTET 2019

RRBCS ÅRSMÖTESRALLY  I  TROLLHÄTTAN DEN 24-26 MAJ 2019

Efter ännu en i vårt tycke lång, mörk och dyster vinter gav sig äntligen den sedan länge efterlängtade våren tillkänna, vilken detta år dock var mer kylslagen än den föregående.
Det kylslagna vädret hade dock den stora fördelen att våren härigenom sakteliga spirade fram i lugnt gemak med möjlighet till ett lugnt och stilla avnjutande av densamma för oss alla som följd.

Såväl blåsippor, vitsippor, magnolior som hägg och syrén tog således angenämnt god tid på sig när de förevisade sin skira och ljuva blomsterprakt, vilket ävenledes var fallet med såväl äppel- som körsbärsblom som med de ståtliga kastanjerna, allt ackompanjerat av det mest ljuvliga av fågelsång.

Njutningen kom givetvis att tillta än mer efter att vi erhöll del av vår klubbs inbjudan till årsmötesrally den 24 till och med den 26 maj 2019, vilket detta år var förlagt till det underbart vackra Trollhättan, vilket årsmöte synnerligen vällovligt planerats som arrangerats av Carina och Anders Rohdin som båda har djupa rötter i Trollhättan, vilket givetvis borgade för ett synnerligt trevligt arrangemang.

Lördagen den 25 maj uppvaknade vi till ännu en solig och vacker dag varefter vi begav oss ned för avnjutandet av en strålande frukost.
Av programmet framgick att vi alla skulle styra kosan mot sjön Anten och dess välkända järnvägsstation med samma namn där vi efter ankomsten uppdelades i två gruppen för guidade turer, dels i renoveringsverkstaden samt dels i järnvägsmuseet där de som önskade dessutom kunde avnjuta både kaffe och glass.


Efter anländandet till Anten var det dags för avresa med rälsbuss till Gräfsnäs på smalspårig järnväg genom ett underbart vackert vårlandskap invid sjön Anten.


Vid ankomsten till Gräfsnäs station möttes vi av en tidsenligt klädd guide vilken med glimten i ögat och stor sakkunskap förevisade oss såväl slottsruinen i Gräfsnäs som den i anknytning därtill unika slottsparken. Vid slottsruinen avnjöts lunch och avhandlades vårt årsmöte, varefter vi alla begav oss tillbaka till stationen för påstigning och återfärd till Anten och våra klenoder där ävenledes efterlängtad förfriskning bjöds samt vi alla gavs tillfälle att berätta lite om våra klenoder och dessas historia.


Efter att förfriskningarna till stor belåtenhet avnjutits var det dags för återfärd till Trollhättan och Albert Hotell där en sexrätters unik middag avnjöts bestående av bland annat löjrom från Vänern med klassiska tillbehör, Carpaccio på Fröyalax med ramslöksemulsion, brynt ankbröst med potatisterrine smaksatt med Sivans lagrade Sveciaost, Sivans lagrade ostar, till vad kommer avrundades med en granskottssorbet med italiensk maräng tillsammans med dulce de leche och semitorkade jordgubbar och frystorkade ärtor.


Efter middagen samlades vi på sedvanligt sätt återigen för synnerligen angenämnt samkväm i glada vänners lag för att därefter bege oss till våra rum och ännu en god natts sömn.

Fredagen den 24 maj 2019 var det således efter sedvanligt avsevärd försening dags att bege sig mot Trollhättan, detta år utan såväl vår dotter Andréa som vår andra familjemedlem, hunden Spike, vilka till följd av Andréas studiesituation var nödsakade att stanna hemma.

Dagen visade dock dess allra bästa sida med påföljd att vi i strålande solsken begav oss från Stockholm genom ett underbart skirt, grönt och blommande landskap, med ett strålande humör som följd.
Istället för att på sedvanligt sätt hasta fram valde vi att denna gång färdas i lugnt gemak i syfte att fullt ut kunna avnjuta de vackra landskap varigenom vi färdades.


Den långsamma färden kom emellertid att medföra att vi relativt sent framkom till vårt mål, Hotell Albert i Trollhättan till vilken vi anlände en kort stund efter det att hotellet slagit upp dess dörrar till fredagsbuffén.
Efter en hastig incheckning begav vi oss emellertid raskt ned till hotells vackra matsal och dess hänförande vackra utsikt över Göta älv där vi på sedvanligt sätt välkomnades av medlemmarna samt avnjöt de läckerheter hotellet kreerat, med stor och omåttlig belåtenhet som följd.


Efter att måltiden avnjutits samlades vi i ett av hotellets vackra salar för fortsatt angenämt samkväm för att därefter bryta upp för en god natts sömn.

Efter denna intressanta visning var det så tyvärr än en gång dags för ett alltid lika sorgligt farväl samt efterföljande återfärd mot Stockholm genom soldränkta landskap där den ljuvliga våren visade sin allra bästa sida.


Under hemfärden kunde det med stor tillfredställelse och glädje konstateras att vi hade förunnats möjligheten att få delta i ett synnerligen trevligt och välarrangerat rally, varför vi

avslutningsvis ber att få framföra vårt varmaste tack till Carina och Anders Rohdin för allt det omfattande arbete de nedlagt enkom och uteslutande för allas vår stora glädje och tillfredsställesle.


TEXT: ANDERS GÖRAN RYBERG

BILD: TOR RUGSVEEN  &

ANDERS GÖRAN RYBERG

Söndagen den 26 maj var det efter en strålande frukost dags för utcheckning samt avfärd till Vattenfalls visningscentrum Insikten där vi alla erbjöds en synnerligen intressant guidad visning av Vattenfalls där belägna anläggning inklusive dess kraftstation från 1905, vars unika byggnad inte endast uppvisade en kraftfull arkitektur utan ävenledes var byggd i röd granit från Stockholms skärgård, efter vilken intressanta visning vi begav oss till SAAB- museet i Trollhättan för en likaledes intressant visning.


Efter den guidade visningen var det tyvärr slut på det officiella programmet, varvid Carina och Anders Rohdin dock visade sin stora gästfrihet genom att inbjuda de som så önskade till en visning av Rohdins Classic Car AB där det dessutom bjöds på pizzabuffé för vid tidpunkten hungriga magar.