ROSLAGSPICKNICKEN 2009

RRBCS ROSLAGSPICKNICK I GRISSLEHAMN DEN 22 AUGUSTI 2009

Så var det äntligen dags för vår alltid lika efterlängtade Roslagspicknick, vilken på sedvanligt sätt förtjänstfullt arrangerats av Eva och Bengt Löthner lördagen den 22 augusti.

Glädjande nog kom sammanlagt 31 glada entusiaster att samlas inne i metropolen Älmsta invid Väddö kanal och detta trots ett ihållande hällregn, vilket näppeligen överensstämde med det sedvanligt strålande solsken Eva och Bengt Löthner annars brukar beställa.


Efter att vi alla samlats begav vi oss i gemensam kortege till det trevliga och sevärda Albert Engströms museum i Grisslehamn där vi erhöll del av en såväl synnerligen trevlig , sakkunnig som rolig visning såväl av Albert Engströms nu välkända ateljé på en klippa med utsikt över Ålands hav som densamme hem. Vår duktiga guide gav oss samtidigt en djup, rolig och intressant inblick inte enbart i Albert Engström och dennes familjs liv utan ävenledes en inblick i hans umgängeskrets bestående av ett stort antal av dåtidens mest kända författare, konstnärer och kulturpersonligheter av vilka de flesta uppenbarligen hade en synnerligen trevlig och tillbakalutad inställning till livet, till vad kommer i fulla drag synes ha avnjutit detsamma i glada vänners lag samt tillsammans med omfattande mängder såväl av mat som dryck.

TEXT & BILD: ANDERS GÖRAN RYBERG

Efter den guidade visningen av Albert Engströms ateljé var det dags för en strålande lunch beståendes av pinfärsk stekt strömming med, skirat smör, potatismos, inlagd gurka samt lingon, vilket i sin tur kom att efterföljas av en fortsatt visning av övriga byggnader, efter vilken flertalet av deltagarna begav sig till Grisslehamn för att närmare avsmaka närproducerad och strålande god Roslagsskinka.

Efter ytterligare synnerligen trevligt samkväm blev det tyvärr dags för hemfärd, nu i ett strålande vackert solsken vilket låtit infinna sig under vår guidade visning, varför Eva och Bengt uppenbarligen trots allt har en synnerligen god tumme med vädrets makter, vilka dock denna dag måste ha tagit fel på tiden för det vackra vädrets infinnande.

 

Avslutningsvis vill jag å såväl familjens, mina, de entusiastiska deltagarnas som å hela klubbens vägnar framföra vårt varma tack till Eva och Bengt för ännu en synnerligen trevlig, lovvärd och traditionsenlig Rolagspicknick.