HÖSTTRÄFFEN 2007

RRBCS HÖSTMÖTE I SÖDERMANLAND DEN 27-28 OKTOBER 2007

Det var med ett visst vemod min familj och jag klev ur sängen på lördagsmorgonen den 27 oktober såsom en följd av att vi skulle bevista årets sista träff, vilket vemod dock snabbt kom att växla om till en känsla av stor belåtenhet grundad på det faktumet att vi återigen skulle få träffa ett antal av de glada och trevliga entusiaster vilka vår klubb till bredden är fylld av. Trots att morgonen var både kylig, grå och dimmig samt att väderutsikterna inte föreföll vara de bästa kom färden genom det synnerligen vackra sörmländska senhöstlandskapet att få familjen och mig själv på ett strålande humör, vilket humör efter en vacker och angenäm färd blev än bättre vid ankomsten till slutmålet och det sedvanligt varma och glada mottagande vi möttes av. En stor tillfredsställelse kunde även förnimmas från min sida av det enkla faktumet att vi för en gångs skull kunde ta det lugnt på färden mot det efterlängtade målet och att vi vid ankomsten även i lugn och ro kunde checka in på hotellet samt packa in vårt bagage för att en stund senare i samlad tropp kunna bege oss till Helge Karinens vackra Sparreholms slott och densammes där belägna och intressanta motormuseum, vilket Helge Karinen lät öppna enkom för vår skull, trots att museet sedan länge var stängt för säsongen.


Vid kontakterna med Helge Karinen förklarade densamme att han gärna själv önskade visa sitt museum, vilket han dock var förhindrat till den inplanerade helgen, med påföljd att vi istället mottogs av den synnerligen glada, trevliga och kunniga bilentusiasten Per Walgren, vilken dessutom varit djupt engagerad i renoveringen av Helge Karinens vackra klenoder. Per Wahlgrens visning av museet kan inte betecknas som annat än föredömlig ur en sann bilentusiasts perspektiv då han hade djupa kunskaper om såväl var och en av de klenoder som visades i museet som dess renoveringshistoria, till vad kommer att vi fick tillfälle att ingående betrakta klenoderna såväl exteriört som interiört på ett sätt som inte står allmänheten till buds.


Efter en utomordentligt intressant visning av bilmuseet frågade Per Walgren om vi inte var intresserade av att även bese såväl Helge Karinens unika vagnsmuseum som densammes unika jukeboxmuseum, även dessa belägna på Sparreholms slott, vilket vi alla förklarade oss intresserade av med ytterligare intressanta visningar som följd. Då den sista av Helge Karinens unika jukeboxar förevisats kände vi oss alla både hungriga och frusna såsom en följd av den kulna höstdagen, varför vi efter ett varmt och synnerligen välförtjänt avtackande av Per Walgren åter begav oss mot hotell och där hägrande afternoon the, vilken avnjöts i varm gemenskap och i glada vänners lag.


Efter det att kroppsvärmen återkommit och de sista sconesen sjunkit ner förkunnade våra alltid lika trevliga medlemmar, Jerry och Nanna Doversjö, att de medtagit filmer från tidigare träffar vilka vi alla givetvis var intresserade att närmare bese, vilken filmsession efter en stund fick avbrytas inför kvällens inplanerade och efterlängtade middag.


Efter ombyte samt en snabb uppfräschning på rummet begav vi oss åter glada och belåtna mot den stundande 4-rätters middagen, vilken i glada vänners lag och under synnerligen angenäma och lättsamma former avnjöts av oss alla till stor belåtenhet.


Då den härliga middagen avnjutits kom vi gemensamt fram till att ytterligare filmvisning kanske rent av inte kunde skada med påföljd att ett raskt beslut därom fattades. Såväl under som efter denna filmvisning fortsatte det härliga samkvämet, vilket dock tyvärr för vår del fick avbrytas såsom en följd av att sömnbehovet gav sig alltmer tydligt till känna, hos unga damen i familjen.


TEXT & BILD: ANDERS GÖRAN RYBERG

Söndagen den 28 oktober kunde vi efter uppvaknandet konstatera att vädret glädjande nog helt bytt sida då vi alla möttes av ett strålande solsken och en underbart vacker senhöstdag, vilken påbörjades med en gemensam god och närande frukost, efter vilken frukost tyvärr vemodet återfann sig då vi alla var tvungna att ta avsked av varandra inför respektive hemfärd samt tacka för det trevliga och angenäma år som gått. Även denna vemodskänsla gav sig dock snabbt därhän såsom en följd av den underbara senhöstdag vi färdades hem i. Under hemfärden kunde jag inte annat än med värme i hjärtat konstatera att vi upplevt ett spännande och synnerligen trevligt år och att vi givetvis har att se fram emot ännu ett sådant med såväl inplanerat skånskt slottsrally som alla övriga inplanerade evenemang. Avslutningsvis vill familjen och jag framföra vårt varmaste tack till Helge Karinen och hans dotter Anna för att de så generöst sällt upp samt till Per Walgren för sin fantasiska visning samt givetvis alla deltagare på träffen som samfällt medverkade till att även denna synnerligen trevliga helg blev oförglömlig.


Texten är från artikeln "Höstträff 2007"