ÅRSMÖTET 2015

RRBCS JUBILEUMSRALLY OCH ÅRSMÖTE DEN 29-30 MAJ 2015


Tiden har som bekant en förmåga att hasta förbi utan utrymme för reflektion över varifrån vi kommer, var vi är och var vi är på väg, vilket faktum detta år blev särskilt tydligt då vår brinnande entusiastklubb firar dess 10-årsjubileum. Att hela 10 år förflutit sedan några av oss brinnande entusiaster bildade vår klubb i Örebro den 9 juli 2005 förefaller nästan overkligt om det nu inte varit för alla de synnerligen trevliga sammankomster vi under åren haft ynnesten att bevista.


Klubbens 10-årsjubileum har givetvis inte gått obemärkt förbi, vilket med all tydlighet gav sig till känna genom vårt jubileumsrally och årsmöte den 29 till 31 maj 2015, vilket var förlagt till den undersköna Bjärehalvön i Skåne där över 40 av klubbens entusiaster infann sig för avnjutandet av en helg i idel glada vänners lag.


Väderutsikterna inför jubileumsrallyt såg som många gånger tidigare milt uttryckt dystra ut då alla tillgängliga prognoser visade omfattande lågtryck med ihållande regn.


Lördagen den 30 maj var även den inledningsvis gråmulen, vilket vi kunde konstatera på vägen mot en utsökt och dignande gästgivargårdsfrukost efter vilken vi samlades vid våra klenoder för avfärd mot den första destinationen för dagen, tunnelbygget vid Hallandsåsen där vi varmt mottogs och erhöll del av en mycket intressant föreläsning om bakgrunden till denna, det omfattande och strapatsfyllda anläggandet samt det slutliga resultatet, vilken föreläsning gav oss en djupare insikt om de verkliga förhållandena under anläggningstiden, vilka tyvärr endast fragmentariskt framkommit i medias nyhetsrapportering, vilken företrädesvis haft en utpräglad negativ riktning.


Efter ett besök på det muséum som anlagts invid Hallandsåsen begav vi oss vidare till Åkaregårdens golfklubb för avnjutandes av en god och närande lunch där även vårt årsmöte raskt kom att avhandlas, till vad kom att de jubileumsgåvor klubben framtagit i form av manschettknappar med dess vackra märke och doftljus utdelades samt de gåvor klubben generöst erhållit del av från Anders Rohdin utlottades, till stor allmän belåtenhet.


Efter lunchen kom molnen allt mer att skingras, vilket vi alla kunde konstatera under färden på undersköna vägar i den skiraste av vårgrönska mot nästa hägrande mål, Vegeholms slott, för där väntandes guidad visning.

Väl framme vid Vegeholms slott emottogs vi varmt och hjärtligt såväl av slottsherren Stefan von Geijer som densammes hustru Elisabet, vilka guidade oss runt såväl i den undersköna slottsparken med omgivningar som i slottsbyggnaden, till vad kom delgav oss slottets långa och mycket intressanta historia, med stor glädje och tillfredställelse för oss alla. I samband härmed passade även Stefan von Geijer på att visa slottets fina samling av hästvagnar av vilka en utgjordes av en unik framgångsrik tävlingsvagn vars intressanta historia även denna delgavs oss.


Efter avfärden från det underskönt belägna Vegeholms slott genom blommande kastanjealléer och skirt grönskande bokskogar begav vi oss mot Järnvägsmuseumet i Ängelholm för en ntressant rundvandring därstädes.


När besöket på Järnvägsmuseumet avslutats begav vi oss så åter till Margretetorps Gästgivaregård för samkväm i glada vänners lag samt en väntandes trerätters middag med fördrink, vilken även denna visade sig fullständigt utsökt. Efter middagen fortsatte det glada samkvämet intill dessa det var dags att bryta upp inför en härlig natts sömn.


TEXT: ANDERS GÖRAN RYBERG

BILD: ANDREA HOLST RYBERG

Fredagen den 29 maj visade sig emellertid vädret i Stockholm dess allra bästa sida genom ett solsken som på ett i det närmaste magiskt sätt lät lysa upp det vackra vårlandskapet när vår avfärd från Stockholm påbörjades, vilket solsken dock tyvärr halvvägs mot Skåne kom att omvandlas till en grå himmel med efterföljande regnskurar.


Väl framme vid det vackert belägna Margretetorps Gästgivaregård på Bjärehalvön visade vädret tyvärr dess sämsta sida genom vad som i det närmaste kan betecknas såsom ett skyfall, varvid dock tankarna på vädret raskt skingrades såsom om följd av ett sedvanligt varmt och hjärtligt välkomnande på hotellet dit ett stort sällskap av oss redan anlänt.


Efter ett raskt ombyte samt ytterligare sedvanligt trevlig och gemytlig samvaro var det dags för avsmakandet av ett genuint, dignande och utsökt skånskt smörgåsbord där inget fattades, med stor tillfredställelse och förnöjsamhet följd. Efter en lång och angenäm samvaro under måltiden samt efter ytterligare trevligt samkväm därefter var det så dags att med stinna magar och på strålande humör bege sig till rummen inför lördagens väntande begivenheter.


Söndagen den 26 maj begav vi oss på sköna vårvägar mot det unika och vackra Hovs hallar där vi stannade till för att insupa denna vackra, mäktiga och unika kustmiljö, varefter vi for vidare mot de vackra Skottorps slott och dess mejeri.


På Skottorps mejeri togs vi emot av slottsägarinnan Ingmarie Müller-Uri, vilken höll ett kort föredrag om ostproduktionen på mejeriet samt gav oss alla tillfälle att avsmaka mejeriets utsökta ostar. Därefter tog oss Ingmarie Müller-Uri den korta vägen till Skottorps slott för ett synnerligen intressant och inlevelsefullt föredrag om såväl slottets, Bjärehalvöns som rikets historia, allt med anknytning till det unika slottet. Därefter intogs en lättare lunch på slottscafét, varefter vi alla med sorg i hjärtat tog farväl av varandra för denna gång med efterföljande färd till mot hemmet i Stockholm.


Under hemresan mot Stockholm kunde vi samfällt och med stor tillfredsställesle konstatera att ännu ett synnerligen trevligt rally avnjutits och att det mot bakgrund av den inbördes aktning, vänskap och den brinnande entusiasm vår klubb är genomsyrad av inte så konstigt att vi i år kunde fira dess 10-årsjubileum.


Glädjande nog kunde vi även konstatera ett intåg av flera nya unga entusiastiska medlemmar vilket ger vår klubb en eftersträvansvärd bredd och tillika stor tillförsikt inför framtiden.


Avslutningsvis vill vi även passa på att framföra vårt varmaste tack till Leif Svensson för det omfattande arbete densamme nedlagt vid planeringen av detta rally, allt för oss medlemmars stora trevnad och tillfredställelse.