OM RRBC

VÄLKOMMEN TILL

THE ROLLS-ROYCE & BENTLEY CLUB

FOR ROLLS-ROYCE & BENTLEY MOTOR CARS ENTHUSIASTS

Rolls-Royce & Bentley Club – RRBC grundades år 2005 som en ideell och icke-kommersiell förening till förmån för ägare och entusiaster av Rolls-Royce och Bentleyfordon byggda från 1904 intill denna dag.


Klubbens verksamhet har alltsedan dess grundande varit inriktad på såväl renovering, underhåll och nyttjande av våra fordon som regelbundet återkommande sammankomster och evenemang under lättsamma och angenäma former såväl för medlemmarna i klubben som deras familjer.


De årligen återkommande sammankomsterna utgörs av vårt årsmöte med rally förlagt en fredag till söndag i maj månad samt en höstträff en lördag och söndags oftast förlagd till månadsskiftet september/oktober, således under årstider då vårt vackra land visar dess allra bästa sida.


Därutöver brukar vi regelmässigt även ha en träff under en dag i augusti månad.


Till våra samankomster och träffar är givetvis såväl medlemmarna som deras familjer varmt och hjärtligt välkomna, vartill kommer att desamma regelmässigt planeras på sådant sätt att deltagarnas såväl tekniska som kulturella intressen fullt ut ska kunna tillgodoses under lättsamma umgängesformer och i glada vänners lag.

Avslutningsvis ska understrykas att alla våra medlemmar med deras familjer givetvis är hjärtligt välkomna alldeles oavsett vilket fordon man väljer att färdas i.


ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP

För det fall intresse för medlemskap i vår klubb föreligger är Du välkommen att hämta hem en ansökningsblankett i så kallat PDF-format genom att trycka på nedanstående länk markerad Ansökningsblankett, varefter Du skriver ut blanketten, fyller i samtliga efterfrågade uppgifter i densamma samt insänder den till i blanketten angiven adress.

Inträdesavgiften i vår klubb är för närvarande 100 SEK och medlemsavgiften innevarande klubbår likaledes 100 SEK. Härvid ska uppmärksammas att vårt klubbår löper under perioden den 1 juli t.o.m. den 30 juni påföljande år.


Välkommen!


Styrelsen

STYRELSEN

ORDFÖRANDE: LEIF SVENSON

TELEFON: 0346-943 02

MOBIL: 070-590 03 90

E-POST: rrleif@hotmail.com

VICE ORDFÖRANDE: ROLF SANDER

TELEFON: 0590- 211 12

MOBIL: 070-655 45 12

E-POST: rolf_e_sander@msn.com

SEKRETERARE: ANDERS GÖRAN RYBERG

TELEFON: 08-651 60 45

MOBIL: 070-874 02 16

E-POST: a.g.ryberg@telia.com

KASSÖR: MARITA HEIMROTH

TELEFON: 0340-374 75

MOBIL: 070-331 31 32

E-POST: marita@heimroths.se

LEDARMOT: TOR RUGSVEEN

TELEFON: 046-20 97 39

MOBIL: 070-569 09 25

E-POST: tor.rugsveen@telia.com

SUPPLEANT: ANDREA HOLST RYBERG

E-POST: andrea.hr@telia.com

WEBBMASTER: ANDREA HOLST RYBERG

E-POST: andrea.hr@telia.com