ÅRSMÖTET 2010

RRBCS FÄSTNINGSRALLY OCH ÅRSMÖTE I VARBERG DEN 4-6 JUNI 2010


Såsom ni alla redan konstaterat infinner sig regelmässigt efter en lång och kall vinter en sedan länge efterlängtad ljus och underbar vår till bredden fylld med härliga aktiviteter och evenemang, så även detta år.

Efter att knappt ha hunnit damma av sig resdammet från vårt trevliga besök vid den danska Rolls-Royce och Bentley klubben under Kristi himmelfärdshelgen, där vädret tyvärr visade sin allra sämsta sida, var det så äntligen dags för vårt eget sedan länge efterlängtade årsmöte med fästningsrally och tillika 5- årsjubileum.

 

Trots att rallyt var förlagt till början av juni månad präglades årstiden av en underbar vår med såväl en överväldigande blomning samt härlig och glädjande fågelsång. Årets rally var som bekant planerat att gå av stapeln i det synnerligen vackra Varberg med omnejd med våra eminenta medlemmar Marita och Hans Heimroth som arrangörer, vilket givetvis bådade synnerligen gott.


Nästföljande dag, lördagen den 5 juni klev vi raskt upp för att avnjuta en härlig och närande frukost samt för uthämtning av klenoderna inför avfärden från Varberg till dagens inplanerade begivenheter.

Liksom föregående dag möttes vi alla av ett strålande solsken, en underbart skir grönska samt blommande såväl kastanjer, hägg som syrener, vilket givetvis bådade gott, varvid vårt första resmål för dagen var det synnerligen vackert belägna Öströö slott utanför Varberg ägt av Ninni Klingspoor dit vi tog oss på natursköna vägar. På Öströö slott fick vi tillfälle att besöka såväl ägorna som det närbelägna och trevliga Öströö fårfarm, vilket varmt uppskattades.


Därefter begav vi oss åter ut på natursköna vägar och genom vackra bokskogar mot en guidad visning av Ästad Gård och dess vackra omgivningar där de kreativa ägarna även kommit att uppföra en spa-anläggning i originell och modern stil, vilken guidade visning givetvis även denna varmt kom att uppskattas av oss alla.


Efter denna visning gav sig våra magar tydligt tillkänna med påföljd att vi alla på natursköna och slingrande vägar kom att bege oss till Åkulla friluftsgård för avnjutandet av en härlig och efterlängtad lunch på en uteservering därstädes, i en fantastiskt vacker omgivning invid en sjö och i ett strålande solsken.

Efter lunchen i Åkulla färdades vi åter på natursköna vägar och genom vackra bokskogar tillbaka mot Varberg där vi parkerade våra klenoder i hamnen för att därefter till fots bege oss ut för att bese staden, dess fästning samt det däri inrymda länsmuseet till fots.


Under middagen kom även våra nyframtagna och vackra vagnsmärken att tilldelas de närvarande under stor uppskattning, varefter klubbens hedersdiplom välförtjänt utdelades till Rita och Rolf Sander för deras fantastiska evenemang i samband med föregående års årsmöte på Hennickehammars herrgård, till Michael Andersson för dennes vällovliga och regelbundet återkommande synnerligen trevliga garageträffar och evenemang samt givetvis till Marita och Hans Heimroth för deras fantastiskt välplanerade, välorganiserade samt synnerligen trevliga jubileumsrally. Under middagen utdelades även priser till de som vunnit den i mitt tycke synnerligen svåra rebustävling som anordnats, vars svårighetsgrad rent av fick Einsteins teori om gravitationen att framstå som rena barnleken. Trots svårighetsgraden hade Lena Salomonsson och Roland Frenzel imponerande nog alla rätt tätt följda Astrid och Tor Rugsveen samt Rita och Rolf Sander.


Efter middagen, vilken drog angenämt långt ut i tiden, var det dags för samkväm i hotellets bar efterföljt av en god natts sömn.


Under färden mot Stockholm kom vi på sedvanligt sätt att reflektera över helgen som varit, varvid jag åter kunde konstatera att såväl familjen som jag själv än en gång givits tillfälle att delta i ett synnerligen trevligt rally, vilket rally med glädje kommer att lagras i minnenas arkiv.


Avslutningsvis önskar familjen och jag såväl å våra egna som å hela klubbens vägnar få framföra vårt varmaste tack till Marita och Hans Heimroth för ett fullständigt fantastiskt anordnat rally.


TEXT & BILD: ANDERS GÖRAN RYBERG

På avresedagen från Stockholm den 4 juni 2010 visade vädret sin allra bästa sida med påföljd att familjen och jag själv på strålande humör begav oss mot Varberg i ett fantastiskt soligt väder omgivna av en ännu skir grönska, varvid vi på numera sedvanligt sätt kom att stanna till för avnjutandet av en god lunch på Gyllene Uttern strax innan Jönköping.

För att undvika vidare färd på den hetsiga E4an hade vi från Leif Svensson fått rådet att vika av efter Jönköping för att därefter på väg 26 bege oss mot Smålandsstenar, varifrån vi på väg 153 skulle bege oss mot Varberg, vilket förslag lät strålande.

Till följd av den något undermåliga skyltningen på väg 40 efter Jönköping kom vi givetvis att i sedvanlig ordning köra fel med påföljd att vi istället kom att bege oss upp på vägen mot Jönköpings flygplats för att därefter bege oss förbi densamma, vilken väg dock visade sig vara väldigt vacker.

Till följd av hastighetsbegränsningarna kom vi dock efter en stund att ställa frågan om det verkligen var rätt väg vi valt, varför vi konsulterade Ducatiklubbens trevliga vägkarta över vackra vägar i Sverige och då kunde konstatera att vägen visserligen på kartan var utmärkt som en särskild trevlig väg, vilken dessutom gick i det närmaste parallellt med väg 26, men att vi sorgligt nog inte skulle hinna fram i tid för det fall vi valde densamma.


En rask U-sväng ordnade emellertid upp problemet, varefter färden mot Varberg fortsatte enligt de ursprungliga planerna varefter vi anlände till Varberg i relativt god tid inför kvällens begivenheter.

Väl framme erhöll vi på sedvanligt sätt del av ett varmt mottagande, varpå incheckningen på Hotell Gästis samt parkeringen av klenoden hos Hans och Marita gick lekande lätt och smidigt till följd av deras strålande organisationsförmåga.

Efter sedvanlig bagageuppackning var det så dags för synnerligen trevligt och efterlängtat samkväm i glada vänners lag, efterföljt av en härlig middagsbuffé på hotellet där vi alla var inkvarterade.

För er som inte tidigare besökt Varberg kan detta varmt rekommenderas såväl med hänsyn till dess vackra läge invid havet som dess unika och i många fall vackert bevarade arkitektur. Efter återkomst till hotellet och inkvartering av våra klenoder var det så dags för årsmöte vilket, såsom en följd av att alla handlingar i förväg varit utsända och inga erinringar kom att framställas, föredömligt raskt avhandlades, varefter galamiddag på hotellet tog vid med såväl en strålande trerättersmeny som därtill hörandes vinmeny, allt under sedvanligt synnerligen gemytliga former och i glada vänners lag samt under välljudande allsång från de församlade, då Marita och Hans vällovligt passat på att trycka upp ett för tillfället väl avpassat sånghäfte.


På Nationaldagen den 6 juni kom vi att uppvakna såväl till strålande solsken som till synnerligen trevlig Brunnsmusik såsom en följd av att flera marscherande orkestrar var ute och spelade. Efter detta härliga uppvaknande var det dags för avnjutandet av ännu en god frukost, varefter våra klenoder uthämtades för vidare färd från Varberg på natursköna vägar till det tekniska världsarvet Grimetons Radiostation utanför Varberg, där vi erhöll en mycket intressant guidad visning av radiostationen samt dess likaledes intressanta och viktiga historia såväl ur svensk som ur internationell synvinkel.

Efter den guidade visningen for vi vidare på natursköna vägar mot Göran Karlssons motormuseum i Ullared där vi serverades en lättare lunch inför efterföljande rundvandring, varvid flera av våra eminenta medlemmar även begav sig till Nordens i alla avseenden största ”turistmål” GEKÅs för att bese denna unika verksamhet.

Efter detta var det med sorg i hjärtat vi avtackade såväl Marita och Hans som övriga närvarande medlemmar för att därefter i strålande solsken bege oss mot Stockholm.