ÅRSMÖTET 2018

RRBCS ÅRSMÖTE I ÖSTERLEN DEN 25-27 MAJ 2018


Såsom framgår att tidigare översänd inbjudan kom vårt sedan länge efterlängtade årsmöte år 2018 att gå av stapeln den 25 till den 27 maj, vilket årsmöte var förlagt till det vackra Österlen i Skåne.

Såsom ni alla säkert kan erinra er höll kylan sitt stadiga grepp om vårt vackra land ända till i början på maj månad, varför inte bara vi själva utan även våren längtade efter ett genombrott, vilket kom efter ett hastigt väderomslag under andra veckan i maj, varefter vi inom blott några dagar bjöds på ljuva högsommartemperaturer, vilket underbara och varma väder glädjande nog höll i sig över hela sommaren intill senhösten.

Den 25 maj begav vi oss därför under härlig högsommarvärme mot ett efterlängtat årsmöte, vilket var inbokat i det synnerligen vackert belägna Åhus Gästgivaregård i Åhus, under vilken färd vi omgärdades av en i det närmaste exploderande vårprakt där till synes allt slog ut och blommade samtidigt.

I de underbara landskapen vi passerade sträckte blåsipporna upp sina vackra kalkar mot den efterlängtade och ljuvligt värmande solen tillsammans med de vanligtvis senare blommande vitsipporna, till vad kommer att även hägg och syren började blomma, med en skirande grönska, blomsterprakt och doft som det närmaste saknade motstycke, under vilken färd vi givetvis avnjöt tillvaron i fulla drag.


Efter ankomsten till det synnerligen trevliga Åhus Gästgivaregård möttes vi av en alltid lika trevlig och entusiastisk medlemsskara, varefter vi begav oss mot vårt rum för uppackning av bagage och därefter avnjutandet såväl av en god kvällsbuffé i gästgiveriets restaurang som alltid lika trevligt samkväm i glada vänners lag.


Efter besöket på Björstorps säteri begav vi oss åter ut på vackra vägar under vilken färd vi bland annat passerade den inte alldeles obekanta och vackert belägna Ravlunda kyrka i Kiviks församling, blott ett stenkast söder om Brösarps backar, vid vilken kyrka en av våra nationalskalder, Fritiof Nilsson Piraten, förlagt sin sista vila.

Över densammes grav lät han förbereda en sten med en inskription som kom att väcka en del synpunkter inom församlingen med påföljd att densamma endast med nöd och näppe slutligen kom att godkännas från församlingens sida. Inskriptionen på stenen lyder som bekant ”Här under är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 januari 1972.”, av vilken inskription kan konstateras att Fritiof Nilsson Piraten ända in i det sista behöll sitt unika sinne för såväl humor som allvar tillsammans med en evigt brinnande glimt i ögat.

Målet med färden var Simrishamn och det där belägna och helt unika Autoseum, Nisse Nilsson Collection, ett av Europas förnämsta motormuseum.


Vid ankomsten till Autoseum intog vi alla en god och närande lunch, varefter vi begav oss runt i museet för att bese de vackra och unika fordon som där finns samlade för såväl beskådande som beundran. 


Efter att ha avnjutit klenoderna på museet var det dags för återfärd mot Åhus Gästgivaregård där vi alla efter alltid lika trevligt samkväm kom att samlas till en utsökt god trerätters middag med därefter följande alltid lika angenämt sällskap och samkväm i glada vänner lag.

Lördagen den 26 maj vaknade vi upp till ännu en underbart varm dag med strålande sol, varefter vi kom att inta en utsökt och närande frukost i gästgiveriets matsal.

Efter frukosten samlades vi alla för gemensam avfärd söderut mot de vackra Brösarps backar på underbart vackra Skånska vårvägar. Den som mot förmodan är av uppfattning att det skånska landskapet skulle vara platt och tråkigt har uppenbarligen inte bevistat denna vackra del av Skåne där varje beundrare av det sköna och vackra kan få sitt lystmäte fullständigt tillfredsställt.

Vårt första stopp kom att bli det vackra Björstorps säteri där vi bjöds en guidad visning av den kulturminnesskyddade byggnaden med en alldeles egen intressant historia. Björstorps säteri uppfördes mellan åren 1771 och 1775 och hade en unik arkitektur, enär byggnaden uppfördes med 16 kanter ut mot den omkringliggande vackra parken och med 8 kanter mot innegården, med en intressant arkitektonisk utformning som följd. 


Som en följd av det strålande vårvädret visade givetvis såväl den högt belägna byggnaden som den vackert omgivande parken dess allra bästa sida till stor belåtenhet för oss alla. 


Vid nedtecknandet av dessa rader kunde undertecknad med sorg i hjärtat konstatera att huvudbyggnaden på säteriet den 9 september 2018 brann helt ner till grunden, varför vi troligtvis varit bland de sista besökarna som gavs ynnesten att få se denna vackra och unika byggnad.

Avslutningsvis önskar familjen och jag själv framföra vårt varmaste tack till arrangörerna av detta synnerligen välplanerade och trevliga rally, Astrid och Tor Rugsveen, för det arbete de nedlagt till glädje och trevnad för oss alla.

TEXT & BILD: ANDERS GÖRAN RYBERG

Söndagen den 27 maj begav vi oss efter avnjutandet av ännu en utsökt frukost mot det synnerligen vacker belägna Bäckaskogs slott, under vilken tur vi omgärdades av såväl den mest häpnadsväckande blomsterprakt som den skiraste grönska.


Under den guidade visningen av Bäckaskogs slott kunde vi konstatera att detsamma efter freden i Roskilde år 1658 blev ett svenskt slott och en mönstergill kungsgård, varefter slottet först kom att bebos av Rutger von Ascherberg vilken under kungen hade det högsta befälet över trupperna i Skåne och fick ansvaret för försvenskningen av detta landskap.

År 1685 omvandlades Bäckaskogs slott till översteboställe vid södra skånska Kavalleriregementet, varefter kung Oscar I kom att arrendera slottet, vilket sedan år 1935 utgör ett statligt byggnadsminne.


Efter den intressanta visningen av detta vackra och unika slott och genomgången av dess historia var det tyvärr åter dags för ett alltid lika sorgligt farväl inför den kommande hemfärden, under vilken vi på sedvanligt sätt kunde konstatera att vi än en gång givits ynnesten att få delta vid ännu ett synnerligen trevligt årsmöte, även denna gång genomsyrat av idel kultur, historia, konst och synnerligen sevärda och unika fordon, med en alltid lika stor och genuin tillfredsställelse som följd.