RRBCS ÅRSMÖTE I NORA DEN 13-14 MAJ 2006


Vi sammanstrålade i Wadköping, hela 51 personer i 26 ekipage, mitt i centrala Örebro på lördagmorgonen. Där utdelades både informationsmaterial och välbehövliga kartor. Efter att ha vandrat bland byggnader och gårdar från mellan 1500 till 1800-talet intogs även lunchen i Wadköping. Därefter begav vi oss alla till Järle - som innehar stadsprivilegier allt sedan 1642 och därmed är landets enda stad - för att beskåda dess järnvägsstation, Sveriges äldsta. Järle fick visserligen stadsprivilegier, men den planerade uppbyggnaden av staden uteblev tyvärr helt. Därför finns där endast en stationsbyggnad mitt ute i ödemarken.


Texten hämtad från "Vårt årsmöte med rally i Nora 13 och 14 maj 2006"

TEXT & BILD: ANDERS GÖRAN RYBERG

THE ROLLS-ROYCE & BENTLEY CLUB

FOR ROLLS-ROYCE & BENTLEY MOTOR CARS ENTHUSIASTS

INTEGRITETSPOLICY

LÄS THE ROLLS-ROYCE & BENTLEY CLUBS INTEGRITETSPOLICY

The Rolls-Royce badge, Spirit of Ecstasy logo and Rolls-Royce name are registered trademarks owned by Rolls-Royce Motor Cars Ltd or are used in some

jurisdictions by Rolls-Royce Motor Cars Ltd under licence from Rolls-Royce plc. The Bentley badge, the winged B mascot and the Bentley name are registered trademarks owned by Bentley Motors Ltd.