ÅRSMÖTET 2008

RRBCS ÅRSMÖTE I SKÅNE DEN 23-25 MAJ 2008


Då rullgardinen dragits upp på avresedagen den 23 maj möttes vi av en strålande vårsol samt en härlig vårvärme, varefter sedvanliga morgonbestyr raskt

avverkades för att i någorlunda god tid sammanstråla med Willy och Liisa på den gemensamma mötesplatsen strax utanför Stockholm, till vilken vi föredömligt infann oss endast 15 minuter försenade, vilket var en klar förbättring vad gäller familjens begränsade förmåga att passa tider.


Under strålande vårsol och i ett hänförande vackert vårlandskap begav vi oss därefter gemensamt mot resans mål, under vilken färd vi stannade för några pauser samt för intagandet av en god och trevlig lunch på restaurangen Gyllene Uttern strax före Jönköping där vi, utöver det vackra vårvädret och den vackra fågelsången, kunde avnjuta en hänförande vacker utsikt över Vättern.


Efter ytterligare ett antal mils körning började vi närma oss vårt slutliga destination, varvid vi efter lämnandet av E4: an kom att bege oss in på allt mindre och vackrare vägar för att slutligen färdas genom fantastiska lövsalar och underbart vackra bokskogar, ackompanjerade av ljuvlig fågelsång, vilken färd kom att avslutas vid det underbart vackert belägna Häckeberga slott i Genarp, mitt i en av de vackraste och grönaste delarna av Skåne.

Lördagen den 24 maj, efter en god natts sömn samt en läcker skånsk frukostbuffé var det uppställning utanför slottet för fotografering av ekipagen, varefter det på små gröna och vackra skånska vägar bar iväg till Sövdeborgs slott där vi erhöll del av en guidad visning av ingen mindre än slottsfrun Siv Stjernswärd själv, vilket inte endast på ett föredömligt sätt visade slottet och dess trädgård utan ävenledes på det mest underhållande och levande sätt berättade om dess historia, arkitektur och bildspråk samt om slottets unika stuckaturer och dess inventarier och skatter i övrigt, till stor beundran, tillfredsställelse och belåtenhet för oss alla.


Efter detta trevliga slottsbesök samt efter välförtjänt avtackande av Siv Stjernswärd begav vi oss alla vidare ut i det strålande vackra vårlandskapet och på än fler vackra skånska gröna vägar till det vackra Snogeholms slott för en visning av detsamma och dess trädgård samt för en lättare och av oss alla efterlängtad lunch.

Efter att lunchen avnjutits begav vi oss ut på ytterligare en av Tor och Astrid utstakad vacker väg genom Skåne, varvid vi på en höjd strax innan Skurup kom att anlända till det högt belägna Slimminge med dess vackra utsikt över det skånska vårlandskapet. Den som påstår eller är av uppfattningen att Skåne endast består av ett platt åker rekommenderas varmt ett besök på denna plats för konstaterandet att detta inte överensstämmer med verkligheten.

Efter en stunds beundran av det vackra skånska vårlandskapet begav vi oss från Slimminge ned till det intressanta Johannamuseet med dess stora och brokiga samlingar med allt från bilar till intressant teknik och utrustning i övrigt liksom historiska vardagsföremål brukade i såväl hem, på kontor som i butiker, där vi fick en synnerligen trevlig guidad tur av ingen mindre än sonen till Johannamuseets grundare.


Söndagen den 24 maj inleddes även denna med en härlig skånsk frukostbuffé, varefter vi alla checkade ut för vidare färd mot de unika Söderströmska bilsamlingarna där vi erhöll del av en sakkunnig guidad visning av alla de unika klenoder som där samlats, såväl hänförliga till Rolls-Royce, Bentley som till BMW, Mercedes och en stor mängd andra unika fordonsmärken, vilka vi därefter fritt själva kunde gå runt och beundra.

Efter denna förnämliga visning var det tyvärr dags att motvilligt säga farväl till alla de närvarande samt givetvis även att avtacka Tor och Astrid, vilka arrangerat detta oförglömliga årsmöte.

Därefter var det dags för återfärd mot Stockholm tillsammans med Willy och Liisa, vilken avbröts av några korta trevliga raster, varefter vi skiljdes en bit utanför Stockholm för färd hemåt.


TEXT & BILD: ANDERS GÖRAN RYBERG

Knappt hade resväskorna packats upp och stuvats undan efter deltagandet i den danska Rolls-Royce & Bentley klubbens synnerligen trevliga forårsrally förrän det återigen var dags att ta fram och packa desamma, nu för The Rolls-Royce & Bentley Club´s sedan länge efterlängtade slottsrally med årsmöte i Skåne, arrangerat av de synnerligen trevliga medlemmarna Tor och Astrid Rugsveen, bosatta därstädes.

Efter att ha dryftat innehållet och planläggningen av årsmötet med Tor under det gångna året samt efter att ha beundrat bilderna på det vackra Häckeberga slott där vi skulle logera samt de andra vackra slott som planerades besökas, till vad kommer Ducati-klubbens Sverigekarta över vackra vägar i Sverige, i vilken alla vägar Tor och Astrid valt ut för årsmötet utmärkts, var givetvis förväntningarna milt uttryckt synnerligen höga.

I god tid före avresan kom vi även överens om att göra sällskap med Willy Mattsen och Liisa Ceder, vilket dessutom borgade för trevligt sällskap under den långa nerresan.


Vid ankomsten fick vi på sedvanligt sätt ett varmt mottagande av redan tidigare anlända och alltid lika trevliga medlemmar i vår klubb.

Väl inkomna på vårt rum kunde vi konstatera att detsamma bjöd på såväl altan som en hänförande vacker utsikt över Häckebergasjön som omger Häckeberga slott, vilken sjö i sin tur var inramad av den mest böljande och skira vårgrönska vi på länge skådat, med omåttlig tillfredställelse som följd.


Efter ombytte och efterföljande trevligt samkväm var det dags för en utsökt fyrarätters middag med en likaledes utsökt vinmeny, vilken middag kom att avslutas med en föredömligt raskt avhandlad årsmötesförhandling, för att därefter övergå till sedvanligt och synnerligen trevligt samkväm på slottets terrass i den ljuva vårnatten, ackompanjerad av såväl koltrastens som näktergalens vemodiga sång samt inramad av en hänförande vacker utsikt.


Då visningen avslutats begav vi oss vidare på underbart vackra vägar till det skönt belägna Svaneholms slott där vi togs väl emot och erhöll en trevlig presentation av slottet, vilket vi sedan på egen hand kunde beskåda, varefter vi på likaledes hänförande vackra vägar begav oss tillbaka till Häckeberga slott

och en väntande fyrarätters middag med trevligt samkväm.

Gripna av de vackra omgivningarna och de vackra vägar vi färdats på under dagen begav vi oss upp för trevligt samkväm inför middagen, en middag som kom att inledas med ett kanske något oväntat tal från min sida, vilket tal kom att inledas med ett allmänt lovsjungande av den underbara våren, dess grönska, dess fågelsång, dess förväntningar och dess underbara inverkan på oss alla. Till saken hör dock att jag några månader tidigare ombetts förrätta en vigsel efter det att vi alla intagit våra platser inför middagen, något ingen utöver familjen och jag själv och de två synnerligen trevliga medlemmar vigseln berörde kände till.

 I detta syfte hade jag även förordnats till tillfällig vigselförrättare för att kunna utföra mitt värv, varför talet alltmer kom att inriktas på våren såsom även en kärlekens tid, och då inte i första hand med våra vackra klenoder i åtanke, för att därefter övergå till en vigselakt under vilken våra synnerligen trevliga medlemmar Rita Andersson och Rolf Sander förklarades såsom varandes äkta makar under öronbedövande applåder samt lyckönskningar samt med allmän häpnad och hänförelse i den samlade församlingen som följd. Efter att respektive vigselring monterats på plats samt bröllopskyssen verkställts bjöds vi alla generöst på champagne av brudparet, vilket givetvis förhöjde den redan synnerligen höga stämningen ytterligare. Den serverade fyrarätters middagen med därtill hörande vinmeny samt det synnerligen trevliga umgänget kom än mer att förhöja den redan milt uttryckt höga stämningen.


Efter middagen tog den obligatoriska bröllopsvalsen vid, vilken efterföljdes av allmän dans till våra kära medlemmars stora belåtenhet, vilket trevliga samkväm samt vilken höga stämning fortsatte långt in på den nya dagen.


Under hemresan till Stockholm var vi alla glada och belåtna över det fantastiskt trevliga rally vi deltagit i såväl vad gäller det synnerligen trevliga evenemanget i sig som de synnerligen trevliga medlemmarna i vår klubb.


Att såsom Tor och Astrid nedlägga ett så omfattande arbete i planeringen av detta evenemang, där varje enskilt moment dessutom var fulländat, kan inte väcka annat än beundran, särskilt som detta omfattande arbete enkom och uteslutande nedlagts till glädje och tillfredsställelse för oss andra i klubben.


I anledning härav ber jag därför såväl å familjens som mina egna samt å alla andra deltagares vägnar att få framföra ett innerligt och ett varmt tack för detta synnerligen trevliga och väl genomförda evenemang, vilket såsom ett angenämt och bestående minne kommer att följa oss genom livet.