ÅRSMÖTET 2017

RRBCS ÅRSMÖTE I KARLSBORG DEN 19-21 MAJ 2017


Efter ännu en alltför lång vinter, under vilken en av ljuspunkterna varit omhändertagandet av de kära klenoderna, var det så återigen dags för ett synnerligen efterlängtat årsmöte i vår unika entusiastklubb, denna gång förlagt till det vackra Karlsborg invid Vätterns strand.

 

På sedvanligt sätt var förväntningarna givetvis högt ställda då vi fredagen den 19 maj under stor entusiasm begav oss mot Karlsborg och det inplanerade evenemanget där boendet var bokat på det unika och synnerligen vackert belägna Kanalhotellet med utsikt såväl över Göta kanal som den vackra Vättern.

Glädjande nog kunde väderförhållandena näppeligen ha varit bättre då vi på avresedagen möttes av strålande solsken, vilket höll i sig under resan ner mot Karlsborg genom de vackraste av vårlandskap och skir jungfrulig grönska.

 

Vid ankomsten till Kanalhotellet kunde konstateras att ett stort antal brinnande entusiaster redan intagit den med ljuvlig utsikt belägna punschverandan för att i fulla drag njuta av livet och tillvaron och det alltid lika trevliga sällskapet, till vilket vi givetvis skyndsamt kom att ansluta oss efter det att incheckning på hotellet ägt rum.

 

När den ljuva vårkvällen började skymma drog sig vårt glada sällskap in mot matsalen för där avnjuta en härlig och god middag i glada vänners lag, varefter kvällen kom att avrundas med omåttlig och sedvanlig tillfredställelse över tillvaron.

Söndagen den 22 maj var det åter dags att ta sig ur sängen alltför tidigt, enligt undertecknads uppfattning, varvid vi efter avnjutandets av en strålande frukost i ett strålande väder begav oss mot Karlsborgs fästning för en guidad visning därstädes.

 

Under visningen vid Karlsborgs fästning fick vi en redogörelse över dess alldeles unika historia samt även förklaringen till varför den uppfördes just i Karlsborg, under vilken visning vi även kom att bege oss runt i fästningen under sådana realistiska former för vilken den uppförts, med stor belåtenhet hos oss alla som följd.

 

Efter de realistiska krigsscenerna i fästningen förevisades även den unika kyrkan som där uppfördes, vilken även var tilltänkt som plenisal för riksdagen under krig och orostider.


Efter visningen av fästningen var det återigen dags med ett alltid lika sorgligt farväl för denna gång, varefter familjen och jag själv i strålande solsken åter begav oss mot Stockholm på vackra och sköna vårvägar under vilken färd, man likaledes på sedvanligt sätt, kände en djup tillfredställelse över tillvaron och den underbara helgen i alltid lika glada vänners lag tillsammans med våra vackra klenoder.

 


TEXT & BILD: ANDERS GÖRAN RYBERG

Lördagen den 20 maj var det dags för en god och närande frukost på hotellet efter vilken vi i arla morgonstund på vackra vårvägar och genom fantastiska landskap begav oss mot Stenstorp och det där belägna Dahlénmuseet, vilket skapats till minne av uppfinnaren och nobelpristagaren Gustav Dahléns.

 

På den guidade visningen vid Dahlénmuseet fick vi alla en god inblick i hur stor, berömd och välkänd denne uppfinnare i själva verket var världen över såsom en följd av den bredd av unika uppfinningar han frambringade under sin levnad, vilka avsåg alltifrån den berömda AGA-bilen driven på gas till fyrar, acetylentuber för svetsning och spisar.


Efter den sevärda visningen av Dahlénmuseet var det så dags för en guidad visning av Gunvor Johdets unika bonadssamlingar i fastigheten bredvid, vilken i sin tur efterföljdes av en god och närande lunch.

 

Därefter fortsatte vår färd på likaledes vackra vårvägar mot Tidaholms museum för en guidad visning därstädes, på vilket museum vi fick en djup inblick såväl beträffande Tidaholms uppkomst och utveckling som historien om den där grundade Vulcans tändsticksfabrik, en fabrik som blev världens största och än idag bedriver verksamhet, numera under namnet Swedish Match.

 

Efter att basutställningen visats var det dags för fordonsmuseet. Såsom är relativt okänt för många av oss tillverkades under åren 1903 till 1934 cirka 1000 fordon vid Tidaholms bruk, vilka utgjordes av allt från lastbilar, bussar, brandbilar till andra tyngre bruksfordon, vilken tillverkning genom kreativa ingenjörer och skickliga hantverkare satte Tidaholm på den bilhistoriska kartan. Tidaholmarna, som fordonen så populärt brukade kallas, producerades inte endast för Sverige utan kom att exporteras både till Norge och bland annat St. Petersburg, vilket vi under den intressanta och informativa visningen fick goda kunskaper om.


Fyllda av såväl kultur som historia från denna del av vårt sköna land begav vi oss därefter återigen på den vackra kustvägen från Tidaholm till Karlsborg och det väntande Kanalhotellet där vi alla samlades inför avnjutandet av en välkomstdrink samt en strålande god trerätters middag i hotellets vackra matsal, under vilken middag stämningen givetvis på sedvanligt sätt var synnerligen hög och angenäm.

 

Efter middagen begav sig en av våra medlemmar, Arnold Sundqvist, hem för avhämtande av ännu ett unikt fordon, ett jetdrivet styrbart flygfordon för en förare, vilket under ett stort antal år kommit att utvecklas inom det amerikanska försvaret, ett fordon synnerligen få fått tillfälle att närmare beskåda, varefter även denna kväll kom att avslutas under härligt samkväm.