ÅRSMÖTET 2011

RRBCS VALLONBRUKSRUNDA OCH ÅRSMÖTE I SÖDERFORS DEN 27-29 MAJ 2011


Efter en synnerligen lång, mörk och kall vinter kom så äntligen vårsolen att på allvar ge sig till känna med såväl längre dagar, efterlängtat ljus som efterlängtad värme som följd.

Samtidigt som såväl hägg som syren komma att blomma och förunna oss den mest underbara av vårdofter var det så äntligen dags för vårt sedan länge efterlängtade årsmöte, vilket detta år gick av stapeln på det invid Dalälven synnerligen skönt belägna Söderfors herrgård, inbäddad i prunkande skir vårgrönska i en av de mest vackra delarna av Uppland.

 

Trots meteorologernas dystra prognoser om såväl regn som oväder under årsmöteshelgen kunde vi med glädje konstatera att färden upp till Söderfors den 27 maj bjöd på såväl strålande sol som strålande vackra vägar genom sköna vårlandskap, med en sann innerlig njutning som följd.


Vid ankomsten till Söderfors herrgård, till vilken vi för ovanlighetens skull kom att anlända i god tid, kunde vi konstatera att ett stort antal brinnande entusiaster redan var på plats på hotellets gård, över vilken vår klubbs nyanskaffade vackra fana vajade.

 

Efter en rask incheckning på hotellet begav vi oss ned för alltid lika angenämt umgänge i glada entusiasters och vänners lag, vilket kom att efterföljas av en synnerligen god middag i hotellets stora matsal, vilken i sin tur kom att efterföljas av synnerligen angenämt umgänge i hotellets stora sällskapsutrymmen, varefter det var dags att högst motvilligt dra sig tillbaka för en natts god sömn inför den efterföljande dagen och dess välfyllda program.

Efter det intressanta besöket på nostalgimuseet kom färden att gå vidare till Älvkarleby samt Älvkarleö och den där belägna Söderhällgården med dess alldeles unika samt intressanta folklivsmuséum, vid vilket vi bland annat gavs möjligheten att bese tillverkning av såväl de välkända Söderhälltomtarna som Älvkarlebytrollen på nära håll.

 

Därefter var det dags för en angenäm och god lunch på det skönt belägna Älvkarleö herrgård där även vårt årsmöte snabbt kom att avhandlas, varefter vi alla gavs tillfälle att i strålande solsken njuta av den vackra herrgårdsmiljön.


Efter dessa begivenheter begav vi oss på vackra vårvägar till efterlängtat glassfabriks- och bondgårdsbesök för att därefter bege oss åter till Söderfors herrgård för alltid lika angenämt samkväm med efterföljande middag.


Söndagen den 29 maj uppvaknade vi efter en skön natts sömn, varefter frukost kom att intas med därefter följande utcheckning samt avfärd mot Untra kraftverk beläget i Dalälven, vilket kraftverk kom att färdigställas redan år 1918 av Stockholms stad samt utgöra dess första vattendrivna elektricitetsverk, i vilket vi skulle erhålla en längre guidad visning.


Vid ankomsten till Untra kraftverk kom vi att förevisas detsamma och dess intressanta historia att genomgås såväl vad avser dess arkitektur som dess elgenererande förmåga efter vilken synnerligen intressanta visning vi alla i strålande solsken begav oss till ett närbeläget café för intagandet en god och närande lunch.

 

Efter det att lunchen avnjutits var det så dags för ännu ett alltid lika sorgligt farväl glada vänner emellan, varefter hemfärd väntande i strålande solsken på små och natursköna vårvägar.

 

Under hemfärden kunde såväl familjen som jag själv konstatera att vi än en gång förunnats privilegiet att få delta vid ett synnerligen trevligt årsmöte och därvid dela den fina och unika gemenskap vår klubb har att erbjuda samt samtidigt betänka det stora, omfattande samt synnerligen vällovliga arbete som legat bakom detta välplanerade evenemang från arrangörerna Nanna och Jerry Dåversjös samt Michael Anderssons sida, vilka förtjänar ett synnerligen varmt tack därför.


TEXT & BILD: ANDERS GÖRAN RYBERG

Lördagen den 28 maj slog vi upp våra ögon efter en skön och välbehövlig natts sömn för att därefter, ackompanjerade av koltrastens vackra sång, bege oss ned till en välbehövlig frukost.

 

Efter en god och närande frukost var det så dags för dagens program, vilket kom att inledas med en färd på vackra vägar mot ett intressant nostalgimuséum, innehållandes bland annat en mängd entusiastfordon.

 

Vår färd genom undersköna vårlandskap kom dock abrupt att avbrytas av två i fordon stationerade konstaplar, vilka för dagen såg sig nödsakade att stoppa hela vår vackra kolonn av klenoder för att därefter genomföra så kallad rutinkontroll beståendes av bland annat alkoholtest, till stor förundran och berättigad häpnad för oss alla.


Efter att nitiskt och långsamt ha kontrollerat förarna till de första fyra klenoderna, vilka klenoder dessutom var de äldsta på evenemanget, samt efter att ha konstaterat att den brinnande entusiasmen hos de bakomliggande förarna succesivt började avta något, för att uttrycka sig milt, kom dock rutinkontrollen att avbrytas från konstaplarnas sida, vilka istället med synnerligen trötta och ömma fötter såg sig nödsakade att bege sig åter till sitt hägrande fordon för sannolikt avnjutande av där väntandes skaffning med kaffe, lugnt avvaktandes nya offer för deras rutinkontroller.

 

Efter att färden mot nostalgimuseet ånyo påbörjades kunde vi inte undgå att reflektera över det märkliga faktum att vi vid samtliga våra besök hos den danska Rolls-Royce och Bentleyklubben alltid emottagits med öppna armar av såväl dansk polis som av danskt civilförsvar, vilka dessutom regelmässigt ställt sina omfattande resurser till vårt förfogande i syfte att underlätta framkomligheten på såväl gator, vägar som torg, vilken synnerligen välvilliga inställning givetvis står i bjärt kontrast till den som nu uppvisades oss, varvid man givetvis med förundran kom att ställa sig frågan vad dessa konstaplar hade förväntat sig av sin rutinkontroll, vilka förväntningar dock i alla delar å det gruvligaste kom att grusas då det givetvis inte fanns något som helst att anmärka vare sig mot våra alltid lika oklanderliga entusiaster som deras klenoder.


Innan middagen begav vi oss ned till herrgårdens allmänna sällskapsutrymmen för en överraskning i form av ett stort antal spelmän vilka med så brinnande entusiasm kom att framföra ett antal dansanta stycken att några av de entusiastiska medlemmarna inte kunde motstå att bjuda upp till dans, till stor belåtenhet för oss alla, varefter en synnerligen god trerätters middag kom att följa beståendes av Hummerpannacotta

med citrusdressing som förrätt, lammytterfilé med rosmarinsky och rotsaksgratäng som huvudrätt följd av en Crème Brulé smaksatt med Baileys som efterrätt med likaledes goda viner, synnerligen vackert ackompanjerad av den ljuvligaste av sång framförd av oss medlemmar själva vilka inspirerats därtill av ett för tillfället vällovligt framtaget sånghäfte.


Efter middagens avnjutande var det åter dags för alltid lika angenämt samkväm intill sen timme, varefter vi alla begav oss upp på våra rum för ännu en natts välbehövlig sömn inför den kommande evenemangsdagen.