ÅRSMÖTET 2016

RRBCS SILJAN RUNT RALLY I DALARNA DEN 20-22 MAJ 2016


Såsom säkerligen inte undgått något av Er var årets årsmöte med rally förlagt till Tällberg och det undersköna Siljanområdet, vilket inför detsamma givetvis ingav stora och positiva förväntningar.

Inför årsmötet erhöll vi besked om att sammanlagt 35 brinnande entusiaster i sammanlagt 17 fordon skulle bevista detsamma, vilket givetvis ökade förväntningarna ytterligare, vilka dock grumlades aningen av de milt uttryckt dystra väderprognoserna som med likhet med tidigare år utlovade omfattande lågtryck och ihållande regn.

 

Fredagen den 20 maj kunde vi dock med stor tillfredsställelse konstatera att vädret i Stockholm var alldeles utmärkt, vilket efter avfärd glädjande nog visade sig vara fallet ända fram till slutmålet i Tällberg. Efter incheckning på det synnerligen vackert belägna Greens Hotell kunde vi dock när vårt sedvanligt stora och omfattande bagage skulle inhämtas konstatera att prognosmakarna icke spått alldeles fel, enär skyarna i samband härmed i de närmaste helt öppnade sig, vilket givetvis var alldeles utmärkt ur den synvinkeln att klenoden blev skinande ren men mindre tillfredsställande ur den synvinkeln att undertecknad i egenskap av bagagebärare efter ankomst till rummet inte bara synes ha duschat med kläderna på utan ävenledes kunde förnimma en tydlig känsla därav.

 

Efter ett raskt ombyte samt med efterlängtat umgänge i glada vänners lag förbyttes dock det något dämpade humöret till ett strålande sådant.

 

På Green Hotell blev vi av de samlade entusiasterna liksom tidigare år synnerligen väl mottagna, varvid vi alla efter intagande av en välbehövlig välkomstdrink avnjöt en synnerligen god kvällsmåltid i hotellets vackra matsal i glada och muntra vänners lag samt med en hänförande utsikt över Siljan, efter vilken angenäma samvaro kvällen på sedvanligt sätt avslutades i fryntlig stämning.


Även avfärden under söndagen den 22 maj var inplanerad till 09.15 vilket i undertecknads ögon föreföll väl tidigt när vi med morgontrötta steg begav oss mot frukosten klockan 8.00 varvid dock morgontröttheten ävenledes denna morgon raskt botades med några koppar välbehövligt svart kaffe.

Dagens färd gick mot Carl Larssons Sundborn en därstädes synnerligen trevlig visning såväl av makarna Larssons hem som den unika omgivningen kring detta.


Efter avslutad visning i Sundborn begav vi oss alla vidare mot en guidad visning av Ornässtugan vilket är ett av Sveriges äldsta museer, enär det öppnades redan på 1700-talet.

Vid Ornässtugan gavs vi ävenledes tillfälle att beskåda Sveriges riksträd, Betula pendula Dalecarlica, det vill säga en Ornäsbjörk och dess vackra hängande grenar och djupt flikade blad, vilken således härstammar från denna ort.


Efter visningen av den unika Ornässtugan var det med sorgtunga steg vi begav oss ut mot den parkeringsplats där våra klenoder stod uppställda för ett alltid lika sorgligt farväl.

 

Under hemfärden kunde vi än en gång samfällt konstatera att vi givits ynnesten att få delta vid ännu ett synnerligen trevligt rally, denna gång härligt genomsyrat av idel kultur, historia konst och sevärdheter, med synnerligen stor tillfredsställelse som följd.

 

Avslutningsvis vill familjen och jag själv framföra vårt varmaste tack till arrangörerna Sven Blomqvist och Per Östlund med familjer för ett i alla avseenden såväl synnerligen välplanerat som trevligt rally och för allt det arbete desamma nedlagt enkom och uteslutande för oss medlemmars glädje och trevnad.


TEXT & BILD: ANDERS GÖRAN RYBERG

Lördagen den 21 maj var vår avfärd från hotellet inplanerad redan till klockan 09.15, med intagandet av en god och närande frukost redan klockan 8.00 som följd, varvid den till följd av den tidiga reveljen följande morgontröttheten raskt botades med några stadiga koppar svart kaffe.

 

Den efterföljande färden var förlagd på undersköna vägar längst Siljan och vårt första stopp var vid Nusnäs där vi kunde beskåda traditionell dalahästtillverkning, efter vilket stopp vi färdades vidare till Mora för intag av en god och närande lunch med en fantastisk vy över Siljan, varefter vi bevistade såväl det unika och mycket sevärda Zornmuseet som Zorngården.


Efter denna av kultur genomsyrade dag fortsatte färden på undersköna vägar längs Siljan mot den tygtillverkaren Jobs Handtryck AB för att beskåda tillverkningen av dess vackra och unika handtryckta tyger vilka efterfrågas världen över.

Efter att den intressanta och mödosamma tillverkningsprocessen genomgåtts och förklarats kunde vi konstatera att dessa unika handtryckta tyger i likhet med våra klenoder inte kan betecknas som särskilt dyra med hänsyn till såväl det omfattande arbete som nedlägges i samband med tillverkningen och den strålande kvalité en köpare förlänas. Henry Rolls skulle säkerligen efter beskådande av detsamma återupprepat sitt konstaterande att ”the quality will remain long after the price is forgotten”. 


Efter besöket på Jobs Handtryck AB begav vi oss på vårsköna vägar åter till Tällberg och Greens Hotel inför kvällen, varvid vi dock innan den planerade middagen samlades på den konsthistoriska pärlan Greenverket för beskådande den av ägarna till hotellet, familjen Börjessons unika konstsamling som under åren kommit att växa sig allt större. Under avnjutande ett glas mousserande vin och sakkunnig guidning av ägaren själv kunde vi ta del av verk av bl.a Zorn, Carl Larsson, Arosenius, Hjertén, Kylberg, Picasso och Chagall, efter vilken underhållande guidning vi alla samlades för avnjutandet av en strålande trerättersmiddag med efterföljande synnerligen trevligt samkväm.