MÖTEN 2012

RRBCS ÅRSMÖTE I KNISTAD DEN 1-3 JUNI 2012

RRBCS HÖSTTRÄFF I SÖDERKÖPING DEN 6-7 OKTOBER  2012

RRBCS ROSLAGSPICKNICK I EDSBRO DEN 26 AUGUSTI 2012