ÅRSMÖTET 2007

RRBCS ÅRSMÖTE I VINGÅKER DEN 8-10 JUNI 2007


Knappt hade resväskorna hunnit packats undan efter hemkomsten från den danska Rolls-Royce & Bentley klubbens synnerligen trevliga evenemang innan det åter var dags att packa väskorna, nu för att bevista vårt efterlängtade årsmöte, detta år förlagt till den vackra Vingåkerstrakten. Ansvarig för evenemanget var vår eminente medlem Bosse ”Rödfärgaren” Söderqvist vilken genom sin stora lokalkännedom och sina synnerligen goda kontakter förhandlat fram ett fantastiskt pris för såväl kost som logi på det vackra samt naturskönt belägna Båseberga Hotell och Konferens en liten bit utanför Vingåker. Vid framkomsten till hotellet kunde vi konstatera att stämningen bland det stora antalet nyanlända entusiasterna var milt uttryckt hög. Efter en snabb urlastning av vårt bagage och ilastning av detsamma i vårt med en fantastisk utsikt försedda rum, begav vi oss ner i den varma och gemytliga gemenskapen i hotellets trädgård för att därefter bege oss på bussutflykt till Holmgrens Volkswagen museum i för ändamålet hyrd buss, under vilken färd vår värd på det mest förnämliga sätt höll stämningen på högsta nivå. Väl framme vid museet väntade en förnämlig middagsbuffé, vilket om möjligt ökade den redan synnerligen goda stämningen ytterligare, efter vilken middag de unika bilarna förevisades oss av den entusiastiska ägaren själv, Bengt Holmgren. När förevisningen och middagen var avslutad begav vi oss åter till hotellet för fortsatt angenämt samkväm i den då sena, varma och underbara sommarkvällen, efter vilket samkväm vi begav oss upp på rummet för att i fridfullt sinnestillstånd falla till sömns ackompanjerade av näktergalens ljuva kvällssång ett stycke från hotellträdgården.Söndagen den 10 juni var det tidig samling utanför hotellet för färd mot en förnäm privat samling strålande vackra och unika traktorer, vagnar och bilar av olika märken, allt samlat på en milt uttryckt synnerligen välskött och naturskönt belägen egendom, vilket besök varmt uppskattades av samtliga entusiaster. Efter detta synnerligen intressanta besök var det med stor sorg i hjärtat vi alla avtackade varandra för denna fullständigt strålande trevliga träff, genomsyrad av en varm och gemytlig gemenskap. Att kunna ordna en sådan träff med så många ekipage och entusiaster och därtill lyckas uppnå en stämning av varm gemenskap, samhörighet och vänskap är enligt mitt förmenande helt unikt för en klubb av detta slag, vilket vi givetvis alla måste slå vakt och värna om.


Texten är ett kort utdrag från artikeln "Vingåkersträffen 2007"

TEXT & BILD: ANDERS GÖRAN RYBERG

Dagen därpå samlades vi alla för avfärd mot det vackra Säfstaholms slott i Vingåker för att bese den synnerligen intressanta utställningen om svenska Matisse-elever under åren 1908 till 1911, vilken utställning sakkunnigt kom att visas av företrädaren för slottet, givetvis till stor belåtenhet för de närvarande, efter vilken angenäma konstupplevelse vi begav oss mot Vingåkers hotell för välbehövlig och god lunch. Efter det att lunchen avnjutits begav vi oss i sakta mak på natursköna vägar mot Nordiska Museets Julita för att där avnjuta såväl vackra trädgårdar, byggnader som den vackra herrgården i det underbara sommarvädret, varefter vi åter på vackra och natursköna vägarna begav oss mot vårt hotell för att avverka vårt årsmöte. Till följd av såväl det underbara sommarvädret som den synnerligen höga stämningen förlades årsmötet till hotellets vackra trädgård, vilket angenäma samkväm så småningom fick brytas inför den efterlängtade middagen som väntade. Uppfräschade och vederkvickta av det bästa av umgänge och väder begav vi oss ner från vårt rum för att avnjuta en underbara och utsökt middag samt en likaledes underbar och utsökt dessertbuffé där till och med en av de läckraste tårtorna givits märkesanknytning, varefter kvällen i glada vänners lag kom att fortsätta i hög och synnerligen angenäm stämning i hotellets trädgård.