Under rådande omständigheter, med risk för spridning av Coronaviruset, är beslut fattat att inte genomföra vårt förestående Årsmöte och träffen som ramar mötet den 15-17 maj samt att framflytta detta till senare datum.

 

Det är sorgligt att behöva ställa in den nästan färdigplanerade träffen men rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, smittskyddsläkare, MHRF m.fl. samt att vårt tilltänkta boende meddelat att de kanske tvingas stänga gör att vi följer dessa rekommendationer.

 

Vi kan bara avvakta vad som händer i Sverige och följa de direktiv som ges ut. När det ånyo kan bli aktuellt med ett årsmöte vet vi inget om idag, men vi tror nog inte på något före midsommar.

 

Vi återkommer givetvis med en ny kallelse så snart det är möjligt.

 

Styrelsen

THE ROLLS-ROYCE & BENTLEY CLUB

FOR ROLLS-ROYCE & BENTLEY MOTOR CARS ENTHUSIASTS

INTEGRITETSPOLICY

LÄS THE ROLLS-ROYCE & BENTLEY CLUBS INTEGRITETSPOLICY

The Rolls-Royce badge, Spirit of Ecstasy logo and Rolls-Royce name are registered trademarks owned by Rolls-Royce Motor Cars Ltd or are used in some

jurisdictions by Rolls-Royce Motor Cars Ltd under licence from Rolls-Royce plc. The Bentley badge, the winged B mascot and the Bentley name are registered trademarks owned by Bentley Motors Ltd.